Vaše právo na soukromí

Účinnost od 1. července 2010

Děkujeme vám, že jste on-line návštěvníkem společnosti Prologis. Jste pro nás velmi důležití a respektujeme vaše soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů se týkají informací shromážděných prostřednictvím této webové stránky a dalších souvisejících stránek společnosti Prologis. Netýká se informací získaných jinými způsoby nebo offline. Níže jsou uvedena práva na soukromí pro obyvatele České republiky.

Tato stránka a také další on-line produkty společnosti Prologis obsahují hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které mohou mít Zásady ochrany osobních údajů a postupy odlišné od našich. Nemáme žádnou kontrolu nad těmito stránkami a nejsme zodpovědní za jejich bezpečnostní politiky, praktiky a obsah a naše Zásady ochrany osobních údajů se na ně nevztahují.

Osobní identifikační údaje

Během používání této stránky nebo souvisejících stránek nám můžete explicitně poskytnout osobní údaje (Personally Identifiable Information – PII), (např. prostřednictvím vyplnění formuláře „kontaktujte nás“, nebo podobným způsobem).

PII obsahuje veškeré informace, kterými můžete být osobně identifikováni a mohou zahrnovat jméno, adresu, věk, datum narození, e-mailovou adresu, povolání, údaje o zaměstnání, telefonní číslo, dosažené vzdělání, druh poskytované služby, číslo kreditní karty a další podobné informace.

Použití a zveřejnění informací o vás

Můžeme použít nebo zveřejnit vaše PII v následujících případech:

Vzhledem ke struktuře Internetu vám nemůžeme zaručit, že komunikace mezi vámi a naším serverem bude bez neoprávněného přístupu třetích stran.

Jak s vámi komunikujeme

Poskytnutím vašich PII on-line, prostřednictvím našich webových stránek nebo z informací nasbíraných jménem Prologis, vyjadřujete souhlas s tím, že můžete být kontaktováni e-mailem, faxem nebo jiným komunikačním prostředkem při použití výše uvedených případů. Pro více informací navštivte "Jak optimalizovat emailovou komunikaci" níže.

Automatický sběr dat prostřednictvím cookies a jiných prostředků

Můžeme zaznamenávat informace o vašem počítači a/nebo sledovat vaše aktivity během používání našich webových stránek. Můžeme například zaznamenávat, kolikrát kliknete na odkaz, zjišťovat, zda jste navštívili naše stránky z určitého internetového odkazu nebo reklamy nebo sledovat cestu prostřednictvím webu. Toto automatické zpracování dat může zahrnovat, ale nemusí omezovat informace shromážděné prostřednictvím cookies, IP adresy a transparentní GIFy. Používáme toto automatické zpracování dat k vyhodnocení aktivity na webu, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů, abychom mohli činit informovaná rozhodnutí vztahující se k obsahu a designu těchto stránek. Automatické zpracování dat můžeme také přizpůsobit vašim zkušenostem s naší stránkou. Pokud nám poskytnete své PII, můžeme kombinovat a používat automatická data spolu s PII.

Některá data z našeho on-line obsahu mohou být poskytnuta třetím stranám, které mohou shromažďovat automatická data s ohledem na vaši on-line aktivitu. Tyto třetí strany například zahrnují Google Ads and Burst Media. Informace shromážděné třetími stranami jsou předmětem jejich vlastních Zásad ochrany soukromí a Prologis není zodpovědný za jejich Zásady ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů dětí

Nechceme shromažďovat a uchovávat informace od dětí mladších 13 let. Žádná část našich stránek není strukturována tak, aby zaujala osoby mladší 13 let. Užíváním našich stránek prohlašujete, že nejste mladší 13 let.

Jak se odhlásit z emailové komunikace

Pokud Prologisu poskytnete e-mailovou adresu, může vám čas od času poslat e-mail s informacemi o produktech (např. elektronický newsletter). Pokud si nepřejete dostávat konkrétní produktový e-mail, můžete se odhlásit z budoucí e-mailové komunikace týkající se tohoto produktu podle uvedených instrukcí.

Požadavky na odhlášení jsou specifické pro konkrétní produkty. Pokud se například odhlásíte z jednoho elektronického newsletteru Prologisu, můžete stále dostávat e-maily vztahující se k dalším produktům, jako jsou webové semináře nebo přijetí žádosti o vyplnění dotazníku vztahující se k Prologisu.

Žádosti o odhlášení z e-mailové komunikace nabydou účinnosti po přiměřené době nutné k jejich zpracování.

Podmínky použití

Používáním Prologis on-line produktů a sítí vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami této Politiky ochrany osobních údajů, které jsou čas od času upravovány, včetně našeho sběru a použití PII. Pokud užíváte stránky jménem vašeho zaměstnatele znamená to, že jste oprávněni přijmout tyto podmínky jménem svého zaměstnavatele.

Ochrana osobních údajů může být změněna dle potřeby, proto doporučujeme čas od času tuto stránku zkontrolovat. Ochrana osobních údajů nabývá účinnosti zveřejněním na stránkách společnosti Prologis. Vaše další používání on-line produktů Prologis po změně zásad ochrany osobních údajů znamená, že přijímáte tyto změny a naše využívání PII v souladu s revidovanou politikou. Prologis může, ale nemá povinnost, poskytnout informace o změně Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím e-mailu nebo jiné komunikace.

Plné znění našich Podmínek používání si můžete přečíst zde.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotaz týkající se této Ochrany soukromí, kontaktujte nás na [email protected]

Prologis Česká republika
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha