Szükséges tudnivalók

A Prologis, annak kapcsolt vállalkozásai és leányvállalatai (együttesen a továbbiakban: ”Prologis”) által üzemeltetett weboldalak használatával elfogadja az alábbi feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználási Feltételekkel, kérjük, ne használja a Prologis weboldalait.

Változtatások

A Prologis fenntartja a jogot, hogy belátása szerint ezen Felhasználási Feltételeket részben vagy egészben megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzá tegyen vagy abból elvegyen bármikor, az átdolgozott Felhasználási Feltételeknek a Prologis weboldalon történő elhelyezésével. Ezen Felhasználási Feltételekben történő változtatások az oldalon való megjelenésüktől fogva hatályosak. A Prologis weboldal folytatólagos használata a jelen Felhasználási Feltételek bármely módosításának elhelyezését követően, ezen változások elfogadásának minősül. A Prologis a weboldal bármely területét, beleértve a weboldal valamely megjelenésének hozzáférhetőségét, bármikor megszüntetheti, megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy megszakíthatja. A Prologis figyelmeztetés és felelősség nélkül korlátozhat egyes megjelenéseket és szolgáltatásokat, vagy korlátozhatja hozzáférését a weboldal egészéhez vagy annak részéhez. A Prologis megszüntetheti az alábbiakban adott felhatalmazásokat, jogokat és engedélyeket.

Szerzői jogok és védjegyek

A Prologis weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveges, grafikai, logó, gombikon, képi és szoftveres tartalmakat, a Prologis vagy tartalomszolgáltatójának tulajdona, és az amerikai egyesült államokbeli, valamint nemzetközi szerzői jogi, védjegy-, és egyéb törvények védelme alatt áll. A Prologis által ezen oldalakon elhelyezett anyagok kizárólag magáncélú felhasználásra, vagy a Prologis-szal fennálló üzleti kapcsolatával összefüggésben elérhetők, és csak ilyen célból menthetők saját merevlemezre, vagy nyomtathatók ki. Az oldalak tartalmát a Prologis kifejezett írásos engedélye nélkül tilos másolni, módosítani, vagy terjeszteni. Az itt rögzítettek semmilyen módon nem adnak jogot vagy engedélyt semmilyen szabadalom, védjegy vagy a Prologis egyéb tulajdonosi jogai tekintetében. Minden jog fenntartva.

Felhasználói tartalom

A Prologis weboldalon található összes információ és tartalom csak a jelenlegi formájában áll rendelkezésre, mindenfajta jótállás és szavatosság nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a forgalomképességre, meghatározott cél érdekében történő felhasználhatóságra, valamint a nem jogsértésre vonatkozó jótállást. A Prologis arra törekszik, hogy weboldalunk pontos és naprakész anyagot szolgáltasson, azonban a Prologis nem vállal semmiféle felelősséget a weboldalon keresztül szolgáltatott tartalom időszerűsége és pontossága tekintetében. A Prologis nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért.

Más weboldalak

Az Ön kényelme érdekében a Prologis elhelyezhet más vállalatok, beleértve a Prologis kapcsolt vállalkozásainak oldalaira mutató hivatkozásokat. Azok az oldalak nem tartoznak a Prologis ellenőrzése alá, ezeket nem figyeli, és nem vállal semmilyen felelősséget harmadik személy weboldalaiért, beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen harmadik személy weboldalain hirdetett vagy megvásárolható termékeket és szolgáltatásokat. Az, hogy a Prologis az adott weboldalra utaló hivatkozást helyezett el, nem jelent jóváhagyást vagy támogatást azok tartalma iránt. Kizárólag Ön felelős saját védelméért a vírusok, és egyéb ártalmas elemek elleni védekezés tekintetében, amelyek más oldalakon jelen lehetnek.

Prologis értékpapírok

A Prologis nem nyújt befektetési tanácsadást ezen a weboldalon keresztül, és a weboldalon található anyagok nem tekinthetőek eladási ajánlatnak, vagy vételi ajánlatra való felhívásnak a Prologis értékpapírjai tekintetében. Amennyiben Ön az ezen a weboldalon található információkat felhasználja Prologis értékpapírokra vonatkozó vásárlási döntésében, kérjük, figyeljen arra, hogy a weboldal kizárólag múltbéli teljesítményt és történeti információt ad vissza, valamint az ilyen teljesítmény és információ nem feltétlenül jelzi a jövőbeli teljesítményt. Lásd az alábbi „előrejelzések”-et.

Előrejelzések

A jelen weboldal különféle előrejelzéseket és feltételezéseket tartalmazhat a Prologis és kapcsolt vállalkozásainak működése, jövőbeli eredményei és kilátásai tekintetében. Ezek az előrejelzések a jelenlegi várakozásokon alapulnak, és nem jelentenek teljesítménygaranciát. Az előrejelzések olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, amelyeket nehéz előre látni, és amelyek a vezetőség irányításán kívül esnek. A tényleges teljesítmény és eredmények olyan fontos gazdasági és egyéb tényezők hatásától függnek, amelyek miatt ezek a teljesítmények és eredmények jelentősen eltérhetnek az előrejelzésekben és a vonatkozó feltételezésekben foglaltaktól vagy az ezekben tett utalásoktól. Ezen kockázatok és bizonytalanságok közül számos a Prologis átal az Értékpapírpiaci Felügyelethez benyújtott jelentésekben azonosításra kerül. Bármely ilyen előrejelzés (és bármely más dátummal ellátott anyag) csak keltének időpontjától érvényes, és a Prologis figyelmezteti az olvasókat, hogy ne bízzanak meg indokolatlanul ezekben. A Prologis semmilyen kötelezettséget nem vállal új információn, jövőbeli eseményen vagy egyéb más dolgon alapuló előrejelzés frissítése tekintetében.

A felelősség korlátozása

A Prologis nem felel semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, speciális vagy következményekből eredő kárért, többek között, de nem kizárólag: nyereségkiesés, üzleti érték, használat, adat, vagy más eszmei kárért (abban az esetben sem, ha a Prologis-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről) amelyek: (i) weboldalhasználatából, vagy a weboldal használatának képtelenségéből; (ii) adataihoz történt jogosulatlan hozzáférésből vagy azok jogosulatlan megváltoztatásából; (iii) a weboldalon történt valamely kijelentésből vagy eljárásból, vagy az oldalon bármely harmadik személytől; vagy (iv) a weboldallal kapcsolatos bármely más esetből származnak.