Polityka prywatności

Obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

Dziękujemy za przynależność do cennego dla nas grona użytkowników serwisu internetowego Prologis. Są Państwo dla nas ważnymi partnerami i szanujemy państwa prawo do prywatności.

Niniejsza polityka dotyczy danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny internetowej oraz w imieniu Prologis za pośrednictwem powiązanych z nią witryn. Nie dotyczy informacji gromadzonych w inny sposób lub offline. Mieszkańcy Kalifornii są proszeni o zapoznanie się z naszą “Polityką prywatności dla Kalifornii” zamieszczoną poniżej.

Niniejsza witryna i inne produkty internetowe Prologis zawierają hiperłącza do innych witryn internetowych, które mogą określać odmienne od naszych polityki i praktyki posługiwania się informacjami. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie odpowiadamy za ich politykę, praktyki i treść, jak również niniejsza polityka prywatności nie ma do nich zastosowania.

Informacje umożliwiające identyfikację osoby

Przez korzystaniu z niniejszej witryny internetowej luz witryn z nią powiązanych mogą Państwo przekazywać nam informacje umożliwiające zidentyfikowanie Państwa (dane osobowe), przekazując nam te informacje bezpośrednio (np. poprzez wypełnienie formularza „kontakt z nami” lub w podobny sposób).

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie danej osoby i mogą one obejmować imię i nazwisko, adres, wiek, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, zawód, informacje o zatrudnieniu, numer telefonu, wykształcenie, rodzaj świadczonych Państwa na rzecz usług, numer karty kredytowej i podobne informacje.

Korzystanie z Państwa danych osobowych i ich ujawnianie

Możemy korzystać z Państwa danych osobowych i ujawniać je z następujących powodów:

Ze względu na sposób funkcjonowania Internetu nie możemy zagwarantować, że komunikacja między Państwem a naszymi serwerami będzie zabezpieczona przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Sposób naszego komunikowania się z Państwem

Udostępnianie nam przez Państwa danych osobowych online za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub w ramach informacji gromadzonych przez Internet w imieniu Prologis jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na kontaktowanie się przez nas z Państwem pocztą elektroniczną, faksem, lub z wykorzystaniem innych form komunikacji w jednym z celów wymienionych powyżej. Zamieszczony poniżej punkt “Jak zrezygnować z korespondencji przekazywanej pocztą elektroniczną” zawiera informacje na temat wyłączenia możliwości przekazywania przez nas wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.

Automatyczne gromadzenie danych za pomocą ciasteczek i innych środków

Możemy rejestrować informacje o Państwa komputerze i/lub śledzić czynności wykonywane podczas korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej. Możemy na przykład rejestrować liczbę kliknięć na hiperłącze, ustalić, czy wejście na naszą witrynę nastąpiło z określonego linku lub reklamy internetowej, lub też prześledzić ścieżkę korzystania przez Państwa z naszej witryny. Automatyczne gromadzenie danych może obejmować między innymi informacje gromadzone z wykorzystaniem ciasteczek i, adresów IP i przezroczystych plików GIF. Korzystamy z danych gromadzonych automatycznie na potrzeby tworzenia raportów o ogólnej aktywności w witrynie internetowej oraz w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych użytkowników, aby umożliwić nam poodejmowanie świadomych decyzji dotyczących treści i kształtu witryny. Możemy również wykorzystywać dane gromadzone automatycznie, aby zapewnić Państwu korzystanie z naszej witryny w sposób dostosowany do Państwa osobistych potrzeb. W przypadku udostępnienia nam Państwa danych osobowych możemy łączyć z nimi i wykorzystywać wraz z nimi dane uzyskiwane automatycznie.

Niektóre treści z naszych treści internetowych mogą być przekazywane przez osoby trzecie gromadzące automatycznie dane dotyczące naszej aktywności internetowej. Do tych osób trzecich należą np. Google Ads i Burst Media. Informacje zgromadzone przez osoby trzecie podlegają ich własnej polityce prywatności i Prologis nie odpowiada za ich politykę, praktyki i treści w tym zakresie.

Prywatność informacji dotyczących dzieci

Nie chcemy gromadzić ani utrzymywać informacji dotyczących dzieci w wieku poniżej 13 lat. Żadna z części naszej witryny nie jest skonstruowana w sposób mogący przyciągać uwagę dzieci w wieku poniżej 13 lat. Korzystający z naszej witryny poświadcza tym samym, że nie jest osobą w wieku poniżej 13 lat.

Jak zrezygnować z korespondencji przekazywanej pocztą elektroniczną

W przypadku podania Prologis Państwa adresu e-mail, Prologis może przesyłać na Państwa skrzynkę wiadomości o naszych produktach (np. biuletyny elektroniczne). Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania informacji pocztą elektroniczną o konkretnych produktach, mogą Państwo zrezygnować z danych informacji tą drogą w odniesieniu do danego produktu, postępując zgodnie z naszą instrukcją.

Rezygnacji dokonuje się w odniesieniu do konkretnych produktów. Jeśli np. zrezygnują Państwo z jednego biuletynu elektronicznego Prologis, mogą Państwo nadal otrzymywać od nas e-maile dotyczące innych produktów, np. seminariów internetowych czy zaproszeń do udziału w ankietach, przy czym wszystkie z nich mogą dotyczyć tylko Prologis.

Rezygnacja obowiązuje po upływie odpowiedniego czasu potrzebnego na obsłużenia zgłoszenia rezygnacyjnego.

Zasady korzystania z serwisu

Korzystanie przez Państwa z produktów i witryn internetowych Prologis stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków naszej polityki prywatności wraz wprowadzanymi do niej zmianami, w tym dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych.

Jeśli korzystają Państwo z witryny w imieniu swojego pracodawcy, oznacza to, że są Państwo upoważnieni do przyjęcia niniejszych warunków w imieniu swojego pracodawcy.

Polityka prywatności może ulegać zmianie stosownie do potrzeb, w związku z czym zachęcamy do sprawdzania zawartości tej strony od czasu do czasu. Zmieniona polityka prywatności obowiązuje od momentu zamieszczenia jej w witrynie Prologis. Dalsze korzystanie przez Państwa z produktów i witryn internetowych Prologis po zamieszczeniu zmian do polityki prywatności oznacza przyjęcie zmian i wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie ze zmienioną polityką. Prologis może – choć nie ma takiego obowiązku – informować Państwa o zmianach polityki prywatności pocztą elektroniczną lub inną drogą.

W celu zapoznania się całym naszym Regulaminem Serwisu prosimy o kliknięcie powyższego linku.

Kontakt z nami

W przypadku zapytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 218 3600 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]
Prologis Poland
ul. Złota 59
00-120 Warszawa