Vaše právo na súkromie

Účinnosť od 1. júla 2010

Ďakujeme vám, že ste platným členom on-line návštevníkov spoločnosti Prologis. Ste pre nás veľmi dôležití a rešpektujeme vaše súkromie.

Politika ochrany osobných údajov sa týka informácií zhromaždených prostredníctvom tejto webovej stránky a cez súvisiace webové stránky v mene spoločnosti Prologis. Netýka sa informácií získaných inými spôsobmi alebo offline. Nižšie sú uvedené práva na súkromie pre obyvateľov Slovenskej republiky.

Táto stránka, a tiež ďalšie on-line produkty spoločnosti Prologis obsahujú hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré môžu mať Zásady ochrany osobných údajov a postupy odlišné od našich. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a nie sme zodpovední za ich bezpečnostnú politiku, praktiky a obsah a naše Zásady ochrany osobných údajov sa na ne nevzťahujú.

Osobné identifikačné údaje

Počas používania tejto stránky alebo súvisiacich stránok nám môžete explicitne poskytnúť osobné údaje (Personally Identifiable Information – PII), (napr. prostredníctvom vyplnenia formulára „kontaktujte nás“ alebo podobným spôsobom).

PII obsahujú všetky informácie, ktorými môžete byť osobne identifikovaní a môžu zahŕňať meno, adresu, vek, dátum narodenia, e-mailovú adresu, povolanie, údaje o zamestnaní, telefónne číslo, dosiahnuté vzdelanie, druh poskytovanej služby, číslo kreditnej karty a ďalšie podobné informácie.

Použitie a zverejnenie informácií o vás

Môžeme použiť alebo zverejniť vaše PII v nasledujúcich prípadoch:

Vzhľadom na štruktúru Internetu vám nemôžeme zaručiť, že komunikácia medzi vami a naším serverom bude bez neoprávneného prístupu tretích strán.

Ako s vami komunikujeme

Poskytnutím vašich PII on-line, prostredníctvom našich webových stránok alebo z informácií nazbieraných v mene Prologis, vyjadrujete súhlas s tým, že môžete byť kontaktovaní e-mailom, faxom alebo iným komunikačným prostriedkom pri použití vyššie uvedených prípadov. Pre viac informácií navštívte „Ako optimalizovať emailovú komunikáciu“ nižšie.

Automatický zber údajov prostredníctvom cookies a iných prostriedkov

Môžeme zaznamenávať informácie o vašom počítači a/alebo sledovať vaše aktivity počas používania našich webových stránok. Môžeme napríklad zaznamenávať, koľkokrát kliknete na odkaz, zisťovať, či ste navštívili naše stránky z určitého internetového odkazu alebo reklamy, alebo sledovať cestu prostredníctvom webu. Toto automatické spracovanie dát môže zahŕňať, ale nemusí obmedzovať informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, IP adresy a transparentných GIFov. Používame toto automatické spracovanie dát na vyhodnotenie aktivity na webe, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich používateľov, aby sme mohli uskutočňovať informované rozhodnutia vzťahujúce sa k obsahu a dizajnu týchto stránok. Automatické spracovanie dát môžeme taktiež prispôsobiť vašim skúsenostiam s našou stránkou. Pokiaľ nám poskytnete svoje PII, môžeme kombinovať a používať automatické údaje spolu s PII.

Niektoré údaje z nášho on-line obsahu môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktoré môžu zhromažďovať automatické údaje s ohľadom na vašu on-line aktivitu. Tieto tretie strany napríklad zahŕňajú Google Ads a Burst Media. Informácie zhromaždené tretími stranami sú predmetom ich vlastnej Politiky ochrany súkromia a Prologis nie je zodpovedný za ich Politiku ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov detí

Nechceme zhromažďovať a uchovávať informácie od detí mladších ako 13 rokov. Žiadna časť našich stránok nie je štruktúrovaná tak, aby zaujala osoby mladšie ako 13 rokov. Používaním našich stránok prehlasujete, že nemáte menej ako 13 rokov.

Ako sa odhlásiť z e-mailovej komunikácie

Pokiaľ Prologisu poskytnete e-mailovú adresu, môže vám z času na čas poslať e-mail s informáciami o produktoch (napr. elektronický newsletter). Pokiaľ si neprajete dostávať konkrétny produktový e-mail, môžete sa odhlásiť z budúcej e-mailovej komunikácie týkajúcej sa tohto produktu podľa uvedených inštrukcií.

Požiadavky na odhlásenie sú špecifické pre konkrétne produkty. Pokiaľ sa napríklad odhlásite z jedného elektronického newsletteru Prologisu, môžete stále dostávať e-maily vzťahujúce sa k ďalším produktom, ako sú webové semináre alebo prijatie žiadosti na vyplnenie dotazníka vzťahujúceho sa k Prologisu.

Žiadosti o odhlásenie z e-mailovej komunikácie nadobudnú účinnosť po primeranej dobe nutnej na ich spracovanie.

Podmienky použitia

Používaním Prologis on-line produktov a sietí vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami tejto Politiky ochrany osobných údajov, ktoré sú z času na čas upravované, vrátane nášho zberu a použitia PII. Pokiaľ používate stránky v mene vášho zamestnávateľa, znamená to, že ste oprávnení akceptovať tieto podmienky v mene svojho zamestnávateľa.

Ochrana osobných údajov môže byť zmenená podľa potreby, preto odporúčame občas túto stránku skontrolovať. Ochrana osobných údajov nadobúda účinnosť zverejnením na stránkach spoločnosti Prologis. Vaše ďalšie používanie on-line produktov Prologis po zmene zásad ochrany osobných údajov znamená, že prijímate tieto zmeny a naše využívanie PII v súlade s revidovanou politikou. Prologis môže, ale nemá povinnosť, poskytnúť informácie o zmene Zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailu alebo inej komunikácie.

Prosím, kliknite sem pre prečítanie našich Podmienok používania v plnom rozsahu.

Ako nás môžete kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Ochrany súkromia, kontaktujte nás na [email protected]

Prologis Slovenská republika
Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec